Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Địa chỉ: 278-280 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng

Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ, công nghệ thông tin cho bệnh viện