Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi

Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi

Địa chỉ: 168 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi

Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ, công nghệ thông tin