Cavilla Apartment & Hotel

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt Hệ thống Cơ Điện Công trình

Địa Chỉ: Trần Bạch Đằng, Sơn Trà, Đà Nẵng