+84 2363 811 833 0935 903 945 0905 70 60 89 info@cenpower.vn

Quản lý kỹ thuật, vận hành và bảo trì tòa nhà

Quản lý kỹ thuật và vận hành tòa nhà, khách sạn, building. Bảo trì hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, thông gió, Phòng cháy chữa cháy. Bảo trì, quản lý hệ thống mạng, thông tin liên lạc, Data, dữ liệu, Server,....

READ MORE

Tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện công trình

Tham gia tư vấn thiết kế các hệ thống trong hạng mục Cơ điện: Điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, thông gió, Phòng cháy chữa cháy, Thông tin mạng,...

READ MORE

Đơn Vị Cung Cấp Thiết Bị và Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Cơ Điện Công Trình

Nhà thầu tham gia thi công các hệ thống trong hạng mục Cơ điện: Điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, thông gió, Phòng cháy chữa cháy, hạ tầng mạng,... các công trình dân dụng, nhà xưởng, nhà máy, khu công nghiệp và các công trình công nghiệp khác

READ MORE

Electrical Service Works

Tư vấn - Thiết kế, Thi công lắp đặt hệ thống Cơ Điện công trình...

We are a unit specializing in consulting - Designing, constructing - installing and supplying equipment and supplies for electromechanical works:Electricity - water supply and drainage, Light electricity, air conditioning, fire protection, medical gas system.... for works: resort villas, hotels, resorts, commercial centers, hospitals, schools, factories, factories, industrial parks,... 1. Electrical and Water Supply and Drainage System DrainagePull wiresDrainagePull wire 2. LIGHT POWER SYSTEM: Lan lan, Wifi, Server, Surveillance Security Camera,

Project Electromechanical System Design Consultancy

Consulting on the design of electromechanical systems in civil and industrial works: factories, factories, apartments, hotels, resorts, commercial centers, schools, hospitals,.... 1. Light power system design consultancy The light

READ MORE
Light Power System in Project Works

Light electricity is the backbone system in a building, which is the system of management, transmission and processing of information of agencies, companies and enterprises. The Extra Low Voltage

READ MORE
Electrical and Drainage System in the works

Supplying equipment and installing electrical systems, water supply and drainage works: villas, hotels, resorts, commercial centers, factories, factories, industrial parks,... 1. For Light Electrical - Electrical System Construction of

READ MORE
Hệ Thống Phòng cháy chữa cháy trong một công trình dự án

Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, chữa cháy tự

READ MORE
Air Conditioning System – Ventilation in the project

Consulting on the design and installation of air conditioning and ventilation systems for works: hotels, resorts, factories, commercial centers, factories, villas,... Wind pipes from the company to the constructionAir

READ MORE
Bảo trì Cơ Điện – Cấp thoát nước – Điều hòa không khí – Điện nhẹ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo trì: Điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy,... cho các công trình khách sạn,

READ MORE

DỰ ÁN ĐÃ HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

7
TOTAL CLIENTS
42
PROJECT COMPLETED
80
WORKERS EMPLOYED
17
RECEIVED AWARDS

Our Customers and Partners