+84 2363 811 833 0935 903 945 0905 70 60 89 info@cenpower.vn

Cấp thoát nước cho nhà và công trình

Một hệ thống cấp thoát nước trong một công trình bao gồm các hạng mục cơ bản sau: Hệ thống cấp nước: bao gồm đường ống cấp nước vào từ thủy cục, bể chứa nước ngầm, bơm luân phiên cấp nước từ bể ngầm lên mái, bể nước mái, hệ thống cung cấp nước nóng, đường ống cấp nước…

Read More