+84 2363 811 833 0935 903 945 0905 70 60 89 info@cenpower.vn

Hệ Thống Phòng cháy chữa cháy trong một công trình dự án

Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, chữa cháy tự động Spinkler, chữa cháy bằng foam,…