Khách sạn Bella Hotel

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt Hệ thống cơ điện công trình

  1. Thi công, lắp đặt và cung cấp thiết bị Hệ thống điện
  2. Thi công, lắp đặt và cung cấp thiết bị Hệ thống Camera giám sát an ninh khách sạn
  3. Thi công, lắp đặt và cung cấp thiết bị Hệ thống Tổng đài điện thoại nội bộ khách sạn
  4. Thi công, lắp đặt và cung cấp thiết bị Hệ thống Mạng LAn – Internet – Wifi khách sạn
  5. Thi công, lắp đặt và cung cấp thiết bị Hệ thống truyền hình khách sạn

Địa chỉ: 51 -53 Loseby, Sơn Trà, Đà Nẵng