Khách sạn Hòa Bình Green

HB

Thi công lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống âm thanh thông báo cho 3 block A, B, C khách sạn Hoà Bình Green

Địa chỉ: Lê Văn Duyệt, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng