Nhà máy Foster Đà Nẵng

Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt, bảo trì hệ thống điện nhẹ nhà máy

  1. Bảo trì Hệ thống camera an ninh nhà máy
  2. Bảo trì Hệ thống âm thanh thông báo

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng