Sheraton Resort Đà Nẵng

Thi công hệ thống cơ điện công trình

  1. Thi công hệ thống điện, điện nhẹ khu Hotel 1, Hotel 2
  2. Thi công hệ thống cáp thoát nước khu Hotel 1, Hotel 2

Địa chỉ: Ngã 3 An Nông và Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng