+84 2363 811 833 0935 903 945 0905 70 60 89 info@cenpower.vn

Xử lý nước thải trong công trình dự án dân dụng và công nghiệp

Xử lý nước thải trong công trình dự án: Khu dân cư – Nhà hàng – Khách sạn – Resort – Nhà máy – Khu công nghiệp