+84 2363 811 833 0935 903 945 0905 70 60 89 info@cenpower.vn

Bảo trì thiết bị nhà thông minh cho căn hộ – biệt thự

Hệ thống thiết bị thông minh trong nhà ở và công trình, dự án bao gồm những hệ thống nào? Hệ thống thiết bị nhà thông minh bao gồm các hạng mục sau: Hệ thống Camera an ninh, báo động, chống đột nhập thông minh, tự điều khiển Hạ tầng mạng Internet, Wifi, Server, Lan, máy tính, máy in,……

Read More

Bảo trì Hệ thống điện nhẹ – Công nghệ thông tin khách sạn, tòa nhà

Hệ thống điện nhẹ – Công nghệ thông tin trong công trình, dự án, khách sạn là hệ thống gì? Chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của nó? Hệ thống điện nhẹ – thông tin liên lạc bao gồm các hạng mục sau: Hệ thống Camera an ninh, báo động, chống đột nhập,… Hạ tầng mạng Internet, Wifi,…

Read More