Nhà máy Mabuchi Motor Đà Nẵng

Bảo trì Hệ thống mạng máy tính nội bộ

Bảo trì Hệ thống camera an ninh nhà máy

Bảo trì Hệ thống Tổng đài điện thoại nội bộ

Bảo trì Hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Địa chỉ: Đường Số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng